Christian Kim设计跷跷板书架

Christian Kim设计跷跷板书架

  这是由Christian Kim带来的跷跷板书架,具备怪异的扭转设计 。它由三个框架构成 ,中间的框架固定于墙上,摆布双方的框架则经由过程金属杆与中间框架毗连,跟着所放书本的重量差别而变换高度 ,既能使三者连结均衡,也能错开角度,整个历程就像玩跷跷板同样。

ku娱乐app-ku体育app下载-官方网站首页

【读音】:

  zhè shì yóu Christian Kimdài lái de qiāo qiāo bǎn shū jià ,jù bèi guài yì de niǔ zhuǎn shè jì 。tā yóu sān gè kuàng jià gòu chéng ,zhōng jiān de kuàng jià gù dìng yú qiáng shàng ,bǎi bù shuāng fāng de kuàng jià zé jīng yóu guò chéng jīn shǔ gǎn yǔ zhōng jiān kuàng jià pí lián ,gēn zhe suǒ fàng shū běn de zhòng liàng chà bié ér biàn huàn gāo dù ,jì néng shǐ sān zhě lián jié jun1 héng ,yě néng cuò kāi jiǎo dù ,zhěng gè lì chéng jiù xiàng wán qiāo qiāo bǎn tóng yàng 。

发送评论